Truyện Empire Total War (Nhổ nước bọt là phúc đến)

Empire Total War

Empire Total War

Tác giả:
Nhổ nước bọt là phúc đến
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hắc Hóa
Mới nhất:
Chương 110: đại tăng cường quân bị (2 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Nữ nhân, quyền lợi, mặc sức hoành hành muốn làm gì thì làm là hắn trọn đời theo đuổi.

Lịch sử do người thắng viết, chân lý ở trong lửa đạn thành lập, chỉ có người chết mới sẽ không tạo phản!

Chỉ có đem ngươi làm đứng ở người khác đỉnh đầu lúc, ngươi lời nói mới có thể để cho mọi người mưu đồ đi lắng nghe, đi phục tùng!