Truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh (Lưu Manh Tang)

Đụng Quỷ Liền Mạnh

Đụng Quỷ Liền Mạnh

Tác giả:
Lưu Manh Tang
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:: Hồng Y nữ quỷ
Mới nhất:
Chương 797:: 1 ức điểm công đức! (1 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 45 người đánh giá
Truyện tạm dừng, mặc dù bên bfaloo còn ra nhưng không liên quan đến chính truyện, tác viết ngoại truyện.

(Chương 797:: 1 ức điểm Công Đức!

Đụng quỷ liền trở nên mạnh mẽ Phiên Ngoại

Chương 798:: Nhất định phải tinh thần . .)