Truyện Đưa Tặng Cơ Duyên, Ban Thưởng Gấp Bội! (Chuyên Tâm Sách Phấn)

Đưa Tặng Cơ Duyên, Ban Thưởng Gấp Bội!

Đưa Tặng Cơ Duyên, Ban Thưởng Gấp Bội!

Tác giả:
Chuyên Tâm Sách Phấn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Cơ duyên bạo kích hệ thống
Mới nhất:
Chương 291: Vương Chấn phỏng đoán (16 giờ trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 6 người đánh giá
【 một môn tam đế ✚ Đế Lạc Trọng Đồng ✚ đơn nữ chính ✚ Chí Tôn cốt ✚ cơ duyên bạo kích 】
Giang Trần từ hôn mê bên trong thức tỉnh, phát hiện mình xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, đã thức tỉnh cơ duyên bạo kích hệ thống.
Chỉ cần đem mình cơ duyên đưa cho người khác, liền có thể tùy cơ thu hoạch được hệ thống gấp bội ban thưởng.
"Ngươi tặng cho một gốc trăm năm linh dược, xúc phát gấp mười lần bạo kích ban thưởng, thu hoạch được: Ngàn năm linh dược một gốc."
"Ngươi tặng cho một viên Huyền giai công pháp, xúc phát gấp trăm lần ban thưởng, thu hoạch được: Thiên giai công pháp một bản."
"Ngươi tặng cho một giọt thần mãng tinh huyết, xúc phát nghìn lần ban thưởng, thu hoạch được: Chân Long đan một viên."
Hoàng triều nữ đế: Huyền Hoàng tử khí ngươi cũng bỏ được tặng cho ta, ngươi còn nói không thích