Truyện Dragon Ball Mỗi Ngày Lễ Bao (Thập Ngũ Hựu Phác Nhai Lạt)

Dragon Ball Mỗi Ngày Lễ Bao

Dragon Ball Mỗi Ngày Lễ Bao

Tác giả:
Thập Ngũ Hựu Phác Nhai Lạt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1. Xuyên việt Dragon Ball thế giới, mở ra thanh đồng cấp bậc gói quà
Mới nhất:
Chương 301. Vực sâu chiến (1 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 23 người đánh giá
【 b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Long châu mỗi ngày gói quà 】(sách mới: Ta tại Dragon Ball thế giới cường vô địch)

Sukano xuyên việt Dragon Ball thế giới trở thành một cái hạ đẳng Saiyan, đạt được mỗi ngày đăng nhập gói quà hệ thống.

"Hôm nay, khiến ta xem một chút gói quà bên trong có cái gì đồ vật đây?"

Tại Frieza sắp hủy diệt Vegeta hành tinh một ngày trước, Sukano chờ mong không dứt mà nhìn hệ thống bên trong không gian gói quà nói.

"Đinh!"

"Hôm nay gói quà mở ra: Tokyo Ghoul thế giới Mado Akira x1, tiến hóa Super Saiyan 1 lần, siêu cấp tiên đậu x100." (bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

✎ Danh sách đề cử bạo chương( có text):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/3c
✏✏✏ Kim Sa Châu/3c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/3c
✎ Danh sách đề cử bạo chương( hết txt phải scan):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/3c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/1c
✏✏✏ Kim Sa Châu/2c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/1c