Truyện Đọa Lạc Hệ Thống

Đọa Lạc Hệ Thống

Đọa Lạc Hệ Thống

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Nguyễn Bảo, một thanh niên công dân sinh hoạt tốt vì nhiều lí do mà lầm đường lạc lối, cuối cùng bị chết vì cơ thể không chịu được sự sa đọa của hắn.

May mắn trong sự bất hạnh. Nhờ vào sự sa đọa mà hắn đủ điều kiện nhận được một hệ thống mang tên Đọa Lạc. Nhờ vào hệ thống mà Nguyễn Bảo được một lần trọng sinh ở một thế giới mới hoàn toàn xa lạ.

Thân mang trong người hệ thống, Nguyễn Bảo sẽ sống sót như thế nào ở dị giới đây ? Hãy cùng đón xem nào.

Nguyễn Bảo : Hình như có gì đó sai sai... Tiểu đệ của ta đâu rồi ????

--------
Truyện viết trong lúc rảnh rổi nên ko chắc chắn sẽ ra thường xuyên !!! Kính xin chư vị đậu hũ ko thứ tội.