Truyện Đô Thị Vương Bài Bảo Phiêu (Mạc thất sơ tâm)

Đô Thị Vương Bài Bảo Phiêu

Đô Thị Vương Bài Bảo Phiêu

Tác giả:
Mạc thất sơ tâm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: yêu nghiệt trở về
Mới nhất:
Chương 588: Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu (3 năm trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 16 người đánh giá

Có chiến trường thu gặt ky, nghiền ép chi vương hiện đại mạnh nhất lính đánh thuê vương, bị vô số cường giả tôn sùng là truyền kỳ tồn tại biển rừng, bất ngờ nắm giữ một mỹ nữ tổng giám đốc vị hôn thê, một bên trở thành vị hôn thê xem thường công ty tiểu bảo an, một bên lại là mỹ nữ tổng giám đốc quý mến thần bí cận vệ, đều sẽ ở nàng xuất hiện nguy cơ thời khắc, lấy thần bí khó lường hình tượng giáng lâm, nghiền ép quét ngang tất cả