Truyện Đô Thị Vũ Thánh (Hà Suất)

Đô Thị Vũ Thánh

Đô Thị Vũ Thánh

Tác giả:
Hà Suất
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: ta là Đặc Chủng Binh
Mới nhất:
Chương 1641: Nhắm mắt một trăm bước (2 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 311 người đánh giá
Cổ ngữ có nói: "Nhất Mệnh nhị Vận tam Phong Thủy."

Trời sinh Bàn Long mệnh cách, gánh chịu Ngọa Hổ Phong Thủy mạnh nhất Đặc Chủng Binh Diệp Thanh, vì cứu về bị bắt cóc duy nhất Đệ Đệ, dứt khoát xuất ngũ Nam Hạ. Thế nhưng là, tại cái này ăn chơi trác táng đô thị, ẩn nhẫn chỉ là vô dụng, quyền đầu mới là chân lý. Anh Hùng Khí Đoản, Nhi Nữ Tình Trường, cuối cùng đánh không lại này tàn khốc sinh tồn pháp tắc.

Mà hắn, thề muốn trở thành này sinh tồn pháp tắc Chế Định Giả!