Truyện Đô Thị Vả Mặt Thăng Cấp Hệ Thống (Quốc Phục Đệ Nhất Bạch)

Đô Thị Vả Mặt Thăng Cấp Hệ Thống

Đô Thị Vả Mặt Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả:
Quốc Phục Đệ Nhất Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tinh tướng hệ thống? Ta yêu thích
Mới nhất:
Chương 555: Quyết tâm phải giết (3 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 4 người đánh giá
Linh khí thức tỉnh, võ đạo quật khởi, Giang Dạ được một tinh tướng hệ thống, tinh tướng mới có thể trở nên mạnh mẽ, từ đây đi tới tinh tướng thăng cấp không đường về."Ta xuất thân ở một cái gia đình bình thường, chỉ là nhiều tiền chút." "Vợ của ta rất đẹp? Quốc dân nữ thần? Thật không tiện, ta người này mặt manh, ta yêu thích nàng chỉ là bởi vì nàng tốt đẹp phẩm cách." "Đời này hối hận nhất chính là tu luyện, một quyền đánh nổ một cái tinh cầu, khó chịu a!" "Lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh, còn có tiền, những thứ này đều là trời sinh, là ta sai sao?" "Ta không