Truyện Đô Thị Tu Tiên Kỳ Tài (Lãng Băng Tâm Hỏa)

Đô Thị Tu Tiên Kỳ Tài

Đô Thị Tu Tiên Kỳ Tài

Tác giả:
Lãng Băng Tâm Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân
Mới nhất:
Chương 753: Huyết Ma lão tổ (2 tháng trước)

Đánh giá

Sở Phàm, một cái trong núi lớn đi ra thiếu niên, lần thứ nhất anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị người đánh chết, lại bị chôn sống đến bãi tha ma, lại bởi vì một cái không chút nào thu hút xương tháp mặt dây chuyền khởi tử hoàn sinh.

Thế nhưng là, thật có chuyện tốt như vậy sao? Từ ngôi mộ nơi leo ra, chẳng khác nào là phục sinh sao?

Bày ở trước mặt hắn, là một đầu không nhìn thấy cuối cùng cầu nổi, hai bên đều là vách núi, hắn đã không có đường lui!