Truyện Đô Thị Tu Chân Tiểu Nông Dân (Tửu hang)

Đô Thị Tu Chân Tiểu Nông Dân

Đô Thị Tu Chân Tiểu Nông Dân

Tác giả:
Tửu hang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: đem ngươi quất thành đầu heo
Mới nhất:
Chương 556: Đốn ngộ (kết thúc) (3 năm trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 17 người đánh giá
Lý Nhất Phi tại ra mắt thời điểm , bị bách hợp đánh , lại ngoài ý muốn lấy được năng lực đặc thù , tại trong đô thị làm một cái vui vẻ tiểu nông dân! Cầu thanks, Cầu vote tốt !!!