Truyện Đô Thị Trang Bức Tu Tiên Hệ Thống (Yên Nhiên)

Đô Thị Trang Bức Tu Tiên Hệ Thống

Đô Thị Trang Bức Tu Tiên Hệ Thống

Tác giả:
Yên Nhiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trang Bức Tu Tiên Hệ Thống
Mới nhất:
Chương 65 : Ta bọn họ đi mướn phòng a (2 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 14 người đánh giá

【2017 Đại sảng văn 】

Một tên học cặn bã ở Wechat bên trên ngoài ý muốn rút đến một bộ trang bức tu tiên hệ thống, từ đó mở ra nghịch tập con đường, học cặn bã biến đổi học phách, trên con đường tu tiên khắp nơi trang bức vẩy muội, không đâu địch nổi! Nhân sinh cách ngôn: Trang bức là một môn nghệ thuật, muốn thường xuyên nắm chặt tất cả có thể trang bức cơ hội, không phải đang trang bức liền là đang đang trang bức trên đường. Thật có lỗi, có thể hay không để cho ta trước tiên trang cái bức?

P/s : !~ ~! Đào là đào cái hố....