Truyện Đô Thị Tối Cường Tiên Thánh (Tiêu Khuông)

Đô Thị Tối Cường Tiên Thánh

Đô Thị Tối Cường Tiên Thánh

Tác giả:
Tiêu Khuông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trở về
Mới nhất:
Chương 87: Ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu buông tha ngươi (1 tháng trước)

Đánh giá

Hai năm trước ngoài ý muốn mất tích Lâm Hạo, tại Tiên Giới một vạn năm sau lại lần nữa trở về, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.

Cảnh giới:
- Luyện Khí
- Trúc Cơ
- Kim Đan
- Nguyên Anh
- Hóa Thần
- Hoàn Hư
- Vấn Đạo
- Đại Thừa
... Đây là truyện mới mình sẽ update khi có thêm thông tin.