Truyện Đô Thị Tiểu Thế Giới Tu Hành (Cô Tô Hiến Nhân)

Đô Thị Tiểu Thế Giới Tu Hành

Đô Thị Tiểu Thế Giới Tu Hành

Tác giả:
Cô Tô Hiến Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trọng Sinh
Mới nhất:
Chương 278: Bạn cùng phòng (1 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Kiếp trước tự ngộ Luyện Tinh Hóa Khí chi mật, tu đến chân khí, lại bị tập đoàn tài chính bắt giữ nghiên cứu
Không nghĩ ngoài ý muốn trọng sinh, thế nhưng đạt được một cái tiểu thế giới
Này thế Hạ Thừa Chương đem tiếp tục tu hành, đem một cái hiện thực hiện đại văn minh chuyển biến thành kỳ ảo tu hành văn minh

P/s: Không phải đánh quái thăng cấp, cũng cẳng phải ngụy linh khí sống lại mà là sự kết hợp giữa khoa học và tiểu thế giới.