Truyện Đô Thị Pokemon Hệ Thống (Khả nhạc hát hát)

Đô Thị Pokemon Hệ Thống

Đô Thị Pokemon Hệ Thống

Tác giả:
Khả nhạc hát hát
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Ngoài Ý Muốn Chuyển Kiếp
Mới nhất:
Chương 120:: Dạ Du Viridian (1 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 6 người đánh giá
Đô thị Pokemon hệ thống giới thiệu tóm tắt: "Keng, Pokemon hệ thống mở ra, cụ thể tin tức mời tự đi kiểm tra!"

Làm nhân vật chính nắm giữ chuyển kiếp Pokemon thế giới năng lực sau, là ngang dọc đô thị, hay lại là mạo hiểm với thần kỳ đại lục, hay hoặc là là theo đuổi phía sau chân tướng?