Truyện Đô Thị Mạnh Nhất Lão Cha (Tiệt Giáo Nhị Cẩu Tử)

Đô Thị Mạnh Nhất Lão Cha

Đô Thị Mạnh Nhất Lão Cha

Tác giả:
Tiệt Giáo Nhị Cẩu Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hai Cái Thiên Sứ Nữ Nhi
Mới nhất:
Chương 30: một tuần sau (4 tháng trước)

Đánh giá

7.5
Đã có 2 người đánh giá
Tỉnh lại sau giấc ngủ xuyên qua đến thế giới song song!

Không riêng mang theo Nông Tràng Hệ Thống còn mang theo hai cái manh đến không được nữ nhi!

"Ba ba! Nha Nha phải lớn hí tử!"

"Ba ba! Nữu Nữu muốn nhìn Tiểu Não Hủ!"

"Ba ba, ba ba, ta còn phải xem Tiểu Túng Miêu!"

"Ba ba, ba ba, chúng ta còn muốn hôn thân, muốn ôm một cái, muốn nâng cao cao! ?" Hai cái tiểu bảo bối mềm nhu nhu nói.