Truyện Đô Thị Kế Thừa Mười Ngàn Tỷ (Nữ Phiếu Thị Đại Mỹ Nữ)

Đô Thị Kế Thừa Mười Ngàn Tỷ

Đô Thị Kế Thừa Mười Ngàn Tỷ

Tác giả:
Nữ Phiếu Thị Đại Mỹ Nữ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kế thừa 100 ngàn ức
Mới nhất:
Chương 1109: Hảo sự thành song (1 tuần trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 30 người đánh giá
Phi lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đô thị kế thừa 10 vạn ức Trần Mộc kế thừa 100 ngàn ức tài phú kếch xù, khi người khác làm một phòng nhỏ, một chiếc xe, công việc mà nỗ lực thời điểm, hắn đã bắt đầu khoe của.

Ngươi nói ngươi nhà người hầu đi BMW? Không có ý tứ, ta mỗi lần đều cược quốc túc thắng, không làm gì, ta liền đi bên lề đường đỡ ngã sấp xuống lão thái thái. Ngươi nói ngươi nâng đỏ mấy cái đấu ngư nữ chủ bá? Không có ý tứ a, ta tựa như là đấu ngư lão bản a.

Tiền quá nhiều, cũng tốt phiền, trước định vị tiểu mục tiêu, trước tiêu hết một trăm ức đi. Cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

Anh em ai có CÁC LOẠI CHÂU, KIM ĐẬU, NGUYỆT PHIẾU thì cho mình xin buff truyện. Cảm ơn