Truyện Đô Thị Hào Vô Nhân Tính (Hỉ Dương Dương)

Đô Thị Hào Vô Nhân Tính

Đô Thị Hào Vô Nhân Tính

Tác giả:
Hỉ Dương Dương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hệ thống ngươi rất chó
Mới nhất:
Chương 215: Các đại lão đều sợ ngây người (5 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 8 người đánh giá
[ Phi lô A cấp tác phẩm ]

Tạ An xuyên qua thành nhà giàu nhất nhi tử

Lại ngoài ý muốn thu được Hào Vô Nhân Tính Hệ Thống

"Kí chủ mỗi ngày hạn mức 10 vạn."

"Trên bàn ta bình kia rượu liền 13 vạn."

Hệ thống ······

"Hệ thống ngươi thay cái kí chủ a."

Hệ thống ······

"Hệ thống ngươi rất chó ···· "(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
======================

Truyện không vào VIP!!!

♛Bouns:

1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
3 NP = 1 chương
===============

Truyện không vào VIP nên mình sẽ làm hết txt có rồi dựa vào số đậu mọi người tặng để mua ảnh làm tiếp.

1000 đậu = Truyện kéo dài thêm 1c...