Truyện Đô Thị Hắc Khoa Học Kỹ Thuật (Chư dương hoàng hôn)

Đô Thị Hắc Khoa Học Kỹ Thuật

Đô Thị Hắc Khoa Học Kỹ Thuật

Tác giả:
Chư dương hoàng hôn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không giả bộ như thường bị sét đánh
Mới nhất:
Chương 300: Khó có thể kiểm tra hoàng kim đảo (8 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 11 người đánh giá
Bởi vì một lần ngoài ý muốn Lý Vân thảm bị sét đánh nhưng không nghĩ lần này lại thay đổi Lý Vân vận mệnh để cho hắn đạt được từ điện ảnh trong tác phẩm lấy ra khoa học kỹ thuật năng lực.

Nhưng mà này lấy ra khoa học kỹ thuật lại không thế nào đứng đắn

( quyển sách chủ cơ điều nhẹ nhỏm sung sướng khôi hài làm ruộng

sách mới « sử thượng trâu nhất đạo trưởng » đã phát noi theo dễ dàng đường đi.