Truyện Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả (Thượng Quan Hạo Linh)

Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả

Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả

Tác giả:
Thượng Quan Hạo Linh
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trương Hạo
Mới nhất:
Chương 1204: Hư không lực (đại kết cục) (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Thành phố Tể Hải xa xôi sơn thôn, một người nông thôn sinh viên, ở trong lơ đãng thu được nhìn thấu năng lực và cho tới bây giờ chưa từng thấy thần bí vũ khí, từ đó về sau, phải cố gắng thay đổi mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, không để cho người bất kỳ khi dễ mình, hắn tin tưởng mình có thể thay đổi người mình sinh.