Truyện Đô Thị Chi Trang Bức Thành Thần (Hùng Miêu)

Đô Thị Chi Trang Bức Thành Thần

Đô Thị Chi Trang Bức Thành Thần

Tác giả:
Hùng Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giúp ngươi trang bức giúp ngươi bay
Mới nhất:
Chương 10: Luôn cảm giác muốn xong đời (1 tháng trước)

Đánh giá

Nhân vật chính Diệp Thần đạt được một cái được xưng vũ trụ mạnh nhất ( Trang Bức Hệ Thống ).

Chỉ cần trang bức liền có thể thu được trang bức giá trị, trang bức giá trị có thể dùng đến kích hoạt tử hệ thống, có thể thăng cấp kỹ năng, có thể hối đoái tiền bạc chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không làm được!

Cái này đống cặn bả Trang Bức Hệ Thống dĩ nhiên đem Diệp Thần cái này chưa bao giờ trang bức thanh niên tốt bồi dưỡng thành Nhất Đại Bức Thần, hào xưng Bức Vương Chi Vương ép xuyên tràng, lúc giở tay giở chân đều mang Hủy Thiên Diệt Địa như vậy trang bức khí tức.

Từ lấy được cái hệ thống này, Diệp Thần không phải là đang ngồi xạo lền~, chính là ở phía trước đi trang bức trên đường.

Sung sướng khôi hài, đáng giá nhìn một cái!

- Mình mới tập làm có gì không tốt ae cứ nói ra nha
-Ngày tầm 5 - 10c
-Chấm 100 điểm giúp mình ha
-Ai cho mình ít bạc để mình thoát khỏi kiếp phàm nhân cái lun ak