Truyện Đô Thị Chi Thiếu Niên Ma Tôn (Dữ quân tùy)

Đô Thị Chi Thiếu Niên Ma Tôn

Đô Thị Chi Thiếu Niên Ma Tôn

Tác giả:
Dữ quân tùy
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Ma tôn trở về
Mới nhất:
Chương 56:: Ngươi cho rằng toàn bộ thế giới nam nhân vây quanh ngươi? (7 tháng trước)

Đánh giá

Đô thị rất ít năm ma tôn giới thiệu vắn tắt: ma tôn trở về , nữ nhân ta đẩy! Địch nhân , quỳ!

Đối mặt hiện thực tàn khốc thế giới , ta tần lặng yên trở về , không phải muốn chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu , ta chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người , ta mất đi đấy, ta muốn thân thủ cầm lại đến!