Truyện Đô Thị Chi Dược Thần Trở Về (Thính vũ sa lậu)

Đô Thị Chi Dược Thần Trở Về

Đô Thị Chi Dược Thần Trở Về

Tác giả:
Thính vũ sa lậu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Đại đạo 3000, cắn thuốc thành tiên!
Mới nhất:
Chương 100: Dược Thần chân ngôn (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
"Ta, Dược Thần! Cắn thuốc thành thần, vạn giới vô địch!"

Sở Hàn 13 tuổi lúc thu hoạch được thông thiên dị năng "Phất tay thành dược", thế là cả đời này chú định lấy cắn thuốc mà vô địch.

18 tuổi phi thăng Thánh Vực;

23 tuổi phi thăng Tiên Vực;

28 tuổi phi thăng Thần Vực. .

Từng chỉ điểm Địa Cầu chi thần phi thăng,

Đã từng cứu các giới thủ lĩnh chi mệnh;

Từng trợ Thánh Đế quản lý tinh hà,

Cũng cùng Thánh nữ yêu đến hôn thiên ám địa;

Còn từng dạy bảo Thần Nông cải tiến dược thuật,

Lại giáo Nữ Oa mỹ dung dưỡng nhan.

Tiêu dao thượng giới mười năm sau, thương khung Dược Thần, trở về.

Ps: Không sai, đây là một bản vô địch văn, vũ trụ đệ nhất, tuyệt đối vô địch!