Truyện Diệu Thủ Tâm Y (Trần Gia Tam Lang)

Diệu Thủ Tâm Y

Diệu Thủ Tâm Y

Tác giả:
Trần Gia Tam Lang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không tưởng được
Mới nhất:
Chương 1182: Lường gạt vơ vét tài sản (3 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 5 người đánh giá
“Lâm Kiệt tiên sinh, làm trên thế giới tuổi trẻ nhất Nobel y học thưởng đạt được giả, thỉnh nói một chút ngài cảm tưởng?”
Lâm Kiệt nhìn trước mắt thỉnh thoảng sáng lên đèn flash, nhớ lại nói: “Như các ngươi biết nói như vậy, ta ở mười chín tuổi phía trước, chỉ là một số nhật tử chờ chết thiếu niên, thay đổi ta vận mệnh chính là kia một cái giải phẫu.”
“Kia tràng giải phẫu mang cho ta, không chỉ là tân sinh……”