Truyện Diệu Thủ Đại Tiên Nông (Phiêu miểu mộng)

Diệu Thủ Đại Tiên Nông

Diệu Thủ Đại Tiên Nông

Tác giả:
Phiêu miểu mộng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: ai nói ngươi chết
Mới nhất:
Chương 366: Không biết chết đi rồi (2 tháng trước)

Đánh giá

6.4
Đã có 20 người đánh giá
Thiếu niên ở sơn thôn được tam hoàng chi địa hoàng Thần Nông chi truyền thừa , sẽ tu chân , thông võ thuật , tinh luyện đan , vẽ phù triện , sẽ trồng trọt , sẽ tán gái , mở ra một đoạn con đường nghịch thiên.

"Ta muốn đem ta đủ nhớ trải rộng Tam Giới." Lâm Thiếu Dương nhìn lên trời xanh phát ra rống giận.