Truyện Diệp Diệp Có Kim Tiêu (Nữ Vương Bất Tại Gia)

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Tác giả:
Nữ Vương Bất Tại Gia
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Gặp lại Tiêu Ngạn Thành
Mới nhất:
Chương 47 : Đời này tâm nguyện (1 tháng trước)

Đánh giá

Bác sĩ khoa sản Diệp Quân không nghĩ tới, cùng tình nhân cũ gặp lại, lại là tại bên ngoài phòng cấp cứu khoa sản.

"Diệp Quân, con của nàng không là của ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, không có quan hệ gì với ta!"

"Cùng ta có quan hệ sao?"

Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên thanh mai trúc mã nghiệp giới tinh anh điềm văn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác: