Truyện Diablo Chi Toàn Chức Nghiệp Tinh Thông Giả (Bạch Long Ngư Hồ)

Diablo Chi Toàn Chức Nghiệp Tinh Thông Giả

Diablo Chi Toàn Chức Nghiệp Tinh Thông Giả

Tác giả:
Bạch Long Ngư Hồ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Blood Moor
Mới nhất:
Chương 415: Ta sứ mệnh cũng đã hoàn thành (đại kết cục) (5 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Lan Vũ mang theo 15 cái nghịch thiên Small Charm xuyên qua đến Diablo thế giới lại phát hiện mình không có chức nghiệp giả trọng yếu nhất cây kỹ năng.

Không có cây kỹ năng, trang bị tới tiếp cận.

Thay pháp trượng ta chính là Pháp Sư, thay đầu sói ta chính là Druid.

Cầm lên quyền trượng ta chính là Thánh Kỵ Sĩ, cầm lên nỏ ta chính là Amazon.

Ta chính là Diablo trên thế giới toàn chức nghiệp tinh thông giả.

P/s: Lần đâu cv truyện, mà cũng chưa đọc hết nên chưa biết nó thế nào. Làm chậm nên các bác cứ bình tĩnh =))