Truyện Địa Phủ Trọng Lâm Nhân Gian (Liên Sơn Dịch Tử)

Địa Phủ Trọng Lâm Nhân Gian

Địa Phủ Trọng Lâm Nhân Gian

Tác giả:
Liên Sơn Dịch Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hình xăm sinh
Mới nhất:
Chương 1465: Trong luân hồi phụng mệnh tu hành (đại kết cục) (2 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 265 người đánh giá

Hắn làm một phương thổ địa , phù hộ một phương khí hậu bình an;

Hắn làm một địa Thành Hoàng , trông coi người sống vong linh phúc lộc thọ;

Hắn làm một châu phán quan , thưởng thiện phạt ác quản người sinh tử , quyền thứ nhất cổ kim;

Hắn làm một phủ Diêm La , người nào đáng chết người nào lại không đáng chết , chỉ tại trong chốc lát;

Hắn làm một Âm Thiên Tử , sắc phong Lục Án Công Tào , tứ đại phán quan , thập đại Diêm La;

Một tấm thần bí mặt xanh nanh vàng hình xăm , để cho Phong Thanh Nham tự tay mở ra một cái quỷ thần thời đại.

. . .
Cầu thanks, cầu vote tốt ! mấy thể loại đã ít người làm mong mấy bác ủng hộ