Truyện Địa Phủ Khai Phá Thương (Tam Thập Hoàn Cật Nãi)

Địa Phủ Khai Phá Thương

Địa Phủ Khai Phá Thương

Tác giả:
Tam Thập Hoàn Cật Nãi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trên đầu xanh thảo nguyên
Mới nhất:
Chương 44: Ta không ngủ , ta nhận giường (3 tháng trước)

Đánh giá

Ngươi có nhiều biệt thự ? Không có ý tứ , ta có một tòa địa phủ! Nhà các ngươi có hơn nghìn vạn ? Không có ý tứ , ta có một tòa địa phủ! Ngươi nô bộc thành đống , mỹ nữ thành đàn ? Không có ý tứ , ta có một tòa địa phủ . . .

- Truyện tác giả ra full rồi nhé, + Truyện đang ra truyên tranh nhé.
- Anh/em ai có nguyệt phiếu, sa ngọc châu, đậu ủng hộ giúp mình với nhé .