Truyện Địa Cầu Chủ Thần (Địa Cầu Chủ Thần)

Địa Cầu Chủ Thần

Địa Cầu Chủ Thần

Tác giả:
Địa Cầu Chủ Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thành địa cầu ý chí
Mới nhất:
Chương 153: Bàn Cổ ý chí (1 tháng trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 16 người đánh giá
(Chủ Thần kiến thiết lưu)

Trở thành trái đất ý chí, đối mặt bị sinh vật có trí khôn đào rỗng trái đất, Vũ Kiêu Dương làm sao bây giờ?

Thành lập Chủ Thần không gian!

Thu hoạch tinh thần lực!

Dẫn đầu nhân loại tiến hóa!

Dẫn đầu trái đất hướng về thần thoại thế giới, từng bước một tiến lên!

mọi người nếu thấy hay thì bấm theo dõi cạnh nút đọc từ đầu