Truyện Dị Thần ([email protected])

Dị Thần

Dị Thần

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thành hiện thật rồi !
Mới nhất:
Chương 1: Thành hiện thật rồi ! (5 ngày trước)

Đánh giá

Từ Trái Đất xuyên tới Đại Lục xa lạ gặp được nàng.

Vì nàng quần lâm thiên hạ. Công danh muôn đời.

Vì nàng giết thẳng Thiên Giới diệt vạn tiên. Truy xuống Địa Ngục hàng thiên ma.

Đây là câu chuyện về thiếu niên tình cờ có được '' Hệ thống game''. Từ đó mở ra con đường tu luyện thành Dị Thần nhưng có được hệ thống không có nghĩa là tu luyện trên con đường bằng phẳng. Hắn sẽ trải qua nhứng biến cố nào, mời các bạn đón xem.