Đế Vương Yến: Vương Phi Có Dược

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Đế Vương Yến: Vương Phi Có Dược

Đế Vương Yến: Vương Phi Có Dược

Tác giả:
Giới Mạt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phần đệm
Mới nhất:
Chương 921: Quân Cửu Thần ngươi điên rồi sao (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 25 người đánh giá

Truyện về Yến Nhi con của Hàn Vân Tịch, phần 2 của thiên tài tiểu độc phi, phần này Dạ Tịch phá băng ra.
Nàng là Tuyệt Thế Vô Song dược học thiên tài, tay cầm Dược Vương Bảo Đỉnh, một khi xuyên việt, lại thành Ngự Dược phòng hèn mọn nhất tiểu Dược Nô. Y Sư làm khó dễ, Công Chúa khi nhục, liền vị hôn phu đều lên cửa muốn hủy hôn? Không sợ, Dược Đỉnh nơi tay, Thiên Hạ có ta. Đỉnh cấp dược phương tiện tay nhặt, trân quý dược tài tiện tay cầm, trừng phạt điêu nô, đấu mật thám, trị Hoàng Đế, cứu Thái Tử, kinh tài tuyệt diễm, lóe mù chúng mắt chó. Một đạo thánh chỉ, Dược Nô biến thành Tĩnh Vương phi, có vô bên cưng chiều, tôn không thể phạm. Chờ chút, quyền khuynh triều chính Tĩnh Vương điện hạ không phải đã nói cấm dục hệ sao? Thế nhân nói, Vương Phi có dược. Nhưng mà ...

ps: truyện đã theo kịp tác, ngày 2-3c

cầu nguyệt phiếu, đậu, châu..........

giới thiệu truyện: http://readslove.com/ta-on-nhu-bao-quan/
http://readslove.com/nhat-senh-co-hi/
http://readslove.com/run-ray-di-can-ba-cha/