Truyện Đế Võ Thần Hoàng (Từ Quảng Đại)

Đế Võ Thần Hoàng

Đế Võ Thần Hoàng

Tác giả:
Từ Quảng Đại
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tần Phong
Mới nhất:
Chương 07: Đại địa ba động áo nghĩa (2 tháng trước)

Đánh giá

Cửu Tiêu đại lục, Võ Đạo vi tôn, thiếu niên Tần Phong được thôn phệ thần phù, luyện Võ Đạo, đạp thiên kiêu, thành tựu tuyệt thế Thần Hoàng. . .

PS: Truyện mới mọi người tích cực ủng hộ, khởi đầu có chút phế vật lưu, từ hôn...Mọi người hợp thì đọc không thì đọc truyện khác, không yêu xin đừng nói lời cay đắng ảnh hưởng đến người khác đọc. Xin cảm ơn...!

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Cảnh Giới✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
✯Luyện Thể
✯✯Luyện Khí
✯✯✯Tiên Thiên

Đang update....................................