Truyện Đế tạo (Đại tần tiểu binh)

Đế tạo

Đế tạo

Tác giả:
Đại tần tiểu binh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
chương 1: gặp rủi ro huynh muội
Mới nhất:
chương 55: hắn quá ồn ào , cho hắn cho ăn. . . (5 năm trước)

Đánh giá

10.1
Đã có 10 người đánh giá
Mang theo DNF game phục vụ khí xuyên qua, thành tựu nghịch thiên nhân sinh.

Không thể học tập kiếm thuật? Ta sáng tạo một Kiếm thánh! Không thể tu luyện phép thuật? Ta sáng tạo một ma đạo!

Giáo Hoàng nói ta là dị đoan? Làm cái thánh kỵ nhất thống giáo đình! Hắc ám hội nghị muốn giết ta? Tử Linh pháp sư, diệt hắn!

Chớ ở trước mặt ta hả hê, ta tiểu hào ngươi đều đánh không lại.

Sáng tạo các thần? Sáng lập thế giới? Không không không, ta không phải cái gì Sáng Thế thần, ta chỉ là một điểu tia trạch người chơi nam mà thôi.