Truyện Đệ Nhất Danh Sách (Hội Thuyết Thoại Trửu Tử)

Đệ Nhất Danh Sách

Đệ Nhất Danh Sách

Tác giả:
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1, đầu óc có bệnh
Mới nhất:
Chương 1260, cuối cùng thấy Quang Minh (đại kết cục hạ) (4 ngày trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 30 người đánh giá
Đất chết phía trên, nhân loại văn minh có thể kéo dài hơi tàn.

Từng tòa hàng rào đột ngột từ mặt đất mọc lên, trật tự lại không ngừng tan vỡ.

Có người nói, đương tai nạn phủ xuống thời giờ, tinh thần ý chí là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí.

Có người nói, đừng cho thời đại bi ai, trở thành bi ai của ngươi.

Có người nói, ta muốn để cho bi ai của ta, trở thành thời đại này bi ai.

Lần này là một cái chuyện xưa mới.

Hạo kiếp quãng đời còn lại, cuối cùng thấy Quang Minh.