Truyện Đề Đốc Vô Hạn Lữ Trình (Tiểu Yêu Bại Gia Tử)

Đề Đốc Vô Hạn Lữ Trình

Đề Đốc Vô Hạn Lữ Trình

Tác giả:
Tiểu Yêu Bại Gia Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Hữu - chan, ngươi thũng sao
Mới nhất:
Chương 7:: Cuối cùng chiến (hoàn) (2 năm trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 11 người đánh giá
Sơ cấp hạm nương: Mới vừa bị kiến tạo, chỉ có thể nắm giữ bộ phận sức mạnh cấp hạm hành trang hạm nương.

Trung cấp hạm nương: Năng lực tốt hơn nắm giữ phần lớn sức mạnh cùng hạm hành trang hạm nương, cũng năng lực thông thạo sử dụng thứ nguyên trường lực.

Cao cấp hạm nương: Năng lực triển khai hết thảy hạm hành trang, cũng căn cứ thứ nguyên trường lực phát triển ra sức mạnh nòng cốt hạm nương.

Cấp độ sử thi hạm nương: Đem thứ nguyên trường lực cùng sức mạnh nòng cốt dung hợp, hình thành tâm linh ánh sáng hạm nương.

Cấp độ thần thoại hạm nương: Đem lực lượng tự mình phát triển đến mức tận cùng, cũng năng lực hoàn toàn triệu hoán thân hạm hạm nương.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người ủng hộ thì cứ Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, Thất Thải, Hỏa Linh châu mà ném nhé. Thanks !

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰