Truyện Đấu Khí Chiến Thần (Lục Khí)

Đấu Khí Chiến Thần

Đấu Khí Chiến Thần

Tác giả:
Lục Khí
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Thiên Phú Bình Thường Sao ?
Mới nhất:
Chương 29 : Trần Song Song (1 tháng trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 19 người đánh giá
Giới Thiệu : Thiên linh đại lục, cường giả vi tôn. Luyện khí sư Lăng Trần như thế nào tại đây cường giả hoàn hầu đại lục một bước lên trời?
Tu luyện, luyện khí, đoạt bảo, giết địch…….
Khi ta đứng ở đại lục này đỉnh khi, ta hy vọng ta không phải một người…….
Đây là lăng trần ở sâu trong nội tâm thanh âm, cho nên hắn thống khổ cũng khoái hoạt.
Cảnh giới : Luyện Khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu Linh, đấu Vương, đấu Hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu Thánh
(Cảnh giới giống ĐPTK )
Nghề nghiệp : Luyện Khí Sư, luyện đan sư, Trận pháp sư, Y sư cùng cường chiến sư
*Cập nhật*
Luyện Khí Sư tổng cộng chia làm 10 cấp , theo thứ tự là: Học đồ, Nhất Phẩm đến Cửu Phẩm Luyện Khí Sư....(Lão Tác giả kêu còn nữa)

Cvt : Truyện cứ bị vote 0 hoài , reset vote vẫn bị tiếp