Truyện Đạo Thánh (Hạ Nhật Thiền Minh)

Đạo Thánh

Đạo Thánh

Tác giả:
Hạ Nhật Thiền Minh
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 Cổ Hoang Sâm Lâm
Mới nhất:
Chương 1803: Chung cực một quyền (2 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 3 người đánh giá
Khí hóa ngũ hành, súng lục xưng hùng.

Nhân gian đại pháo, thế nhân lộ vẻ xúc động.

Ta không muốn nhận thật, bởi vì nghiêm túc thời điểm thường thường chính là muốn giết người. —— Vương Thước ngữ.

===Nắm SMG đánh một đám tu sĩ===

*3 512 612 tự tổng - điểm Vote 866 576 - phiếu đề cử 27 940
* Tình trạng : 1600 chương - đang ra
* Tổng bảng xếp hạng : 2
* Lịch up chương : ngày đảm bảo 10c. bạo phát tùy buff
**** Nói chung lựa mấy bộ có tên trên bảng đếm số làm cho an toàn. Thăng cấp sảng văn đọc giải trí.