Truyện Đào Sắc Cuồng Y (Lão hôi lang)

Đào Sắc Cuồng Y

Đào Sắc Cuồng Y

Tác giả:
Lão hôi lang
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ
Mới nhất:
Chương 170: Không đau nhức duy nhất một lần ngực cao (1 tháng trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 9 người đánh giá
Bị mấy cái sư phụ coi là tu tiên kỳ tài, ở trong núi lớn tu luyện hơn mười năm, người mang siêu tuyệt y thuật cùng đạo pháp Diệp Phàm, cuối cùng chờ đến bản thân tiến vào thế tục cái kia một ngày! Lại nhìn hắn ăn mặc áo thủng phá hài đi tới Hoa Đô, dựa vào y pháp Tiên Thuật chữa bệnh cứu mỹ nhân, thu hoạch vô tận diễm phúc, tài phú quyền thế dễ như trở bàn tay, triển khai một đoạn cấp độ yêu nghiệt...