Truyện Đạo Quan Dưỡng Thành Hệ Thống (Liên Đại Giai Nhân)

Đạo Quan Dưỡng Thành Hệ Thống

Đạo Quan Dưỡng Thành Hệ Thống

Tác giả:
Liên Đại Giai Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đạo Môn giúp đỡ người nghèo
Mới nhất:
Chương 1239: Ngươi pháp lực đây? (1 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 32 người đánh giá
Phật Môn hưng thịnh, Đạo Môn suy thoái.

Đạo Môn Chư Thần vì giải quyết đạo gia hương hỏa vấn đề, mở ra Đạo Môn giúp đỡ người nghèo kế hoạch, quan hệ song song thủ đả tạo « Đạo Quan Dưỡng Thành Hệ Thống » .

Trần Dương, một cái Vô Danh Đạo Quan tiểu đạo sĩ, bị hệ thống chọn trúng, trở thành chấn hưng Đạo Môn tiên phong sứ giả.

"Bắt đầu từ hôm nay, Đạo Môn hưng suy nhiệm vụ, liền giao cho ta!"

Đây là một cái Đạo Quan dưỡng thành cố sự.

✬✬✬ Kelly xuất phẩm lại là linh dị !
✬✬✬ Cầu chấm điểm sau mỗi 50c !
✬✬✬ Cầu buff. cảm ơn !