Truyện Đạo Môn Sinh (Mặc Ma Công Tử)

Đạo Môn Sinh

Đạo Môn Sinh

Tác giả:
Mặc Ma Công Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thuyết thư đạo sĩ
Mới nhất:
Chương 30: Cốt Nha tiểu thuyết: Đạo môn sinh tác giả: Chớ Ma công tử (1 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 3 người đánh giá
Đạo môn sinh giới thiệu vắn tắt: một cái dựa vào thuyết thư mà sống tiểu đạo sĩ, lại một lòng hướng tới tiên đồ, vọng tưởng thành tựu tu tiên mộng tưởng. Trời xui đất khiến phía dưới, vậy mà thật bị hắn dùng "Tổ truyền" tiên pháp đả thông linh mạch, từ đó bước vào tu hành đại môn. Lại nhìn hắn như thế nào từng bước một đạp vào mây xanh, chân đạp thanh thiên.