Truyện Đánh Dấu Từ Thuê Chung Bắt Đầu (Linh linh cửu)

Đánh Dấu Từ Thuê Chung Bắt Đầu

Đánh Dấu Từ Thuê Chung Bắt Đầu

Tác giả:
Linh linh cửu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đánh dấu khen thưởng tà mắt
Mới nhất:
Chương 155: Ta toàn bộ muốn (3 tuần trước)

Đánh giá

Mỹ nữ chủ động yêu cầu thuê chung, Tô minh dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. "Tích, vô địch đánh dấu hệ thống bảng định thành công, lần đầu đánh dấu khen thưởng: Tà mắt."
"Hệ thống, khen thưởng có phải hay không có chút quá tao bao? Này mị lực để cho ta có chút không thể chịu đựng."
"Kí chủ, đi chết!"

*******************************************
* CẦU VOTE ★ ĐẦU TRUYỆN.
* Truyện do ๖ۣۜThiên ๖ۣۜLong convert.
*Các bạn có thể đọc truyện khác do mình cv tại: https://readslove.com/member/20280