Truyện Đan Võ Thần Tôn (Lạc Thành Đông)

Đan Võ Thần Tôn

Đan Võ Thần Tôn

Tác giả:
Lạc Thành Đông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: mệnh hồn, phế! Đính hôn, hủy!
Mới nhất:
Chương 1654: Thiên Nguyên đại lục linh hỏa! (3 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 6 người đánh giá
Thương Khung đại lục, võ giả tu đạo cung, Đạo cung nuôi mệnh hồn. Thiếu niên Diệp Tinh Hà, kỳ tài ngút trời, thức tỉnh cửu phẩm mệnh hồn: Long Văn Tử Kim Đỉnh! Thành trẻ tuổi nhất Luyện Đan sư. Lại bị Kỳ huynh ghen ghét, đoạt hắn mệnh hồn, biến thành phế nhân! Lại ngoài ý muốn thức tỉnh đạo thứ chín Thần cấp mệnh hồn! Từ đó nghịch thiên quật khởi, thành tựu một đời đan võ chí tôn!