Truyện Dân Điều Cục Dị Văn Lục Chi Miễn Tuyền (Nhĩ đông thủy thọ)

Dân Điều Cục Dị Văn Lục Chi Miễn Tuyền

Dân Điều Cục Dị Văn Lục Chi Miễn Tuyền

Tác giả:
Nhĩ đông thủy thọ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 :Lần đầu gặp mặt hai người.
Mới nhất:
Chương 1 :Lần đầu gặp mặt hai người. (1 tuần trước)

Đánh giá

Đây là liên quan tới một trường sinh bất lão nam nhân vượt qua hai ngàn năm cố sự, mỗi một đoạn lịch sử trong góc đều đã từng lưu lại qua tên của hắn. Hắn đã từng là một số người trong lòng ác mộng, cũng từng đem bị ác mộng khốn nhiễu đám người tỉnh lại. Chuyện xưa bắt đầu tên của hắn gọi là Ngô Miễn, chuyện xưa kết cục tên của hắn gọi là Vô Địch Hắc Nham