Truyện Đại Vương Đến Tuần Sơn (Thanh tiêu vạn vạn)

Đại Vương Đến Tuần Sơn

Đại Vương Đến Tuần Sơn

Tác giả:
Thanh tiêu vạn vạn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Núi Bì Bì Yêu Vương
Mới nhất:
Chương 78: Thiên Yêu chi chiến (2 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Trong tay ủng binh trăm vạn, lại không phải Đế Hoàng chấp chưởng cương vực vạn lý, lại không một người

Trần Bì Bì vốn chỉ là cái yêu chơi game thanh niên, ngoài ý muốn du hành không gian đến Vinh Diệu Đại Lục. Để hôm nay mặc chính là một vị Yêu Vương hoành không xuất thế.

Lấy thân người, ngự Vạn Yêu.

P/s﹏✍


☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Hài, dị giới ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆