Truyện Đại Thánh Phòng Trực Tiếp (Kiếm Tây Lai)

Đại Thánh Phòng Trực Tiếp

Đại Thánh Phòng Trực Tiếp

Tác giả:
Kiếm Tây Lai
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta không phải Mỹ Hầu Vương :
Mới nhất:
Chương 90: Tất cả đều là cẩu thí : (3 năm trước)

Đánh giá

6.1
Đã có 7 người đánh giá
Xâm nhập Tây Du, lấy người lấy kinh danh nghĩa.

"Thanh Ngưu quái, phạm cố ý ăn người tội. Tử hình, tước đoạt Luân Hồi quyền lực vĩnh thế."

"Quản lý Thanh Ngưu quái tiểu đạo đồng, phạm không làm tròn trách nhiệm tội. Phán tù có thời hạn ba ngàn năm, không thu người tài sản."

"Thái Thượng Lão Quân, biết rõ Thanh Ngưu hành vi phạm tội, vẫn đem tiếp về Thiên đình, phạm bao che tội. Phán không vợ ở tù, phạt Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan."

"Thỏ Ngọc, hôm nay quy định 10 ngàn điều tất đen, còn chưa hoàn thành a? Ngươi ngấp nghé Đường Tăng thịt, phạm phải ăn người chưa thoả mãn tội, phải làm ai ai ai, ngươi làm cái trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai làm cái gì, thả thành thật một chút thật dễ nói chuyện. Không muốn! Ngừng! Không đừng có ngừng, đừng có ngừng!"

"Ngốc tử, ta muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi cái kia đầu óc heo mới có thể hiểu? Nữ Yêu khu giam giữ thật không thể cho ngươi quản lý, ta sợ ngươi không quản được ngươi heo roi a! Huống hồ những nữ yêu tinh đó quỷ kế đa đoan, không biết xấu hổ, không chỗ không dùng cực, nhường sư huynh tự mình đến làm đi."

Sa Ngộ Tịnh: "Ừm đại sư huynh nói đúng a!"

-----Cùng tác giả các bộ:
+ Gọi điện thoại cho đại hiệp.

+Ngưu Bút.

+Vạn Thú Vương Tọa.

-------Sảng văn ( văn phong hài ) SSS.