Truyện Đại Quỷ Sai Đi Làm Thêm (Kỵ Xa La Bặc)

Đại Quỷ Sai Đi Làm Thêm

Đại Quỷ Sai Đi Làm Thêm

Tác giả:
Kỵ Xa La Bặc
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta là lập trình viên, nhưng ta không sửa máy tính
Mới nhất:
Chương 166: Hữu duyên gặp lại sau (1 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 8 người đánh giá
Ai nói Câu Hồn Sứ Giả thì nhất định là khắp người tử khí, mặt đầy kinh khủng? Ai nói Tử Thần tới liền nhất định không còn nhân khí, đầy đất tử thi? Ai nói Âm Tào Địa Phủ trừ Diêm la điện chính là 18 tầng Địa Ngục? Đại Quỷ Sai nói cho ngươi biết, những thứ này thông thường đều là sai !

Thận trọng nói rõ: Đây là một quyển không khủng bố tiểu thuyết kinh khủng!

........................

Bởi vì viết quen tiểu thuyết đô thị, cho nên vừa ra sân liền có thể mấy vị mỹ nữ, nhưng ta bảo đảm, này thật không phải là ngựa giống! Ngoài ra nhân vật chính từ yếu đến mạnh, đây là một cái quá trình, có câu nói: học giỏi ba năm, học cái xấu ba ngày, để cho chúng ta lau con mắt mà đợi...