Truyện Đại Quốc Sư, Đại Lừa Đảo (Đại Chư Hầu)

Đại Quốc Sư, Đại Lừa Đảo

Đại Quốc Sư, Đại Lừa Đảo

Tác giả:
Đại Chư Hầu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nữ hoàng triệu kiến
Mới nhất:
Chương 541: Cao chót vót tuế nguyệt (hoàn tất) (4 ngày trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 3 người đánh giá
Có người dùng kiếm lưu lạc giang hồ, có người dựa vào mưu trí triều đình.

Còn có người chỉ dựa vào há miệng, liền lừa ra khỏi 1 cái an khang thịnh thế.

Cái gì? Ngươi không tin?

Vậy thì mời nhìn rõ càng mà đến Ngũ Vô Úc, làm sao dựa vào một cái miệng, bên trên lừa Nữ Đế, phía dưới an vạn dân, ở giữa nhân tiện bớt thời gian, cho giang hồ nữ hiệp nhìn một chút tướng tay, tính toán nhân duyên.
p/s: 21h 17/6/2020