Chương 0: Mở đơn chương, tiểu ngựa cái.

Đại Phụng Gõ Mõ Cầm Canh Người

Chương 0: Mở đơn chương, tiểu ngựa cái.

Hôm nay nhìn thấy nhóm bên trong có người @ ta, nói tiểu ngựa cái c vị xuất đạo, ta một mặt mộng điểm đi vào. . . . . Mãn đầu óc liền hai chữ: Ngọa tào? !

Nguyên bản máy tính đều đóng, ta lập tức rời giường khởi động máy mã đơn chương, nhất định phải mở đơn chương.

Ta muốn cảm tạ một chút vì tiểu ngựa cái đánh bảng các ngươi, nhân số thực sự quá nhiều, ta liền liệt kê một cái trước mười đi, tiểu ngựa cái tinh diệu giá trị bảng cống hiến bên trong có đại gia cống hiến, có thể đi nhìn xem.

1: Cảm tạ "Tàn kiếm hồi ức" đại lão một cái bạch ngân tám cái Minh chủ đánh bảng. Tiểu ngựa cái sau này sẽ là ngựa của ngươi.

2: Đương nhiên, còn có "Chém đứt trùng luyện sói đất" Minh chủ.

3: "Tiểu phân đội đội trưởng", "Loserrrrr", "Liễm Diễm Vũ Diệp" khen thưởng.

4: Sau đó là "Hải Dương Chi Tâm 520" khen thưởng.

6: "Tìm ký ức nghĩ nguyệt" khen thưởng.

7: "Cá khô không muốn nói chuyện" khen thưởng.

8: "Cách vách ngươi Vương ca" khen thưởng.

9: "Lao ti cơ" khen thưởng.

Tiểu ngựa cái: Ta chưa hề nghĩ tới một ngày kia ta có thể dẫn bạo toàn trường.

Tuần này bắt đầu, tiểu ngựa cái tại nhân vật tinh diệu bảng người thứ nhất chờ đợi mấy ngày, liền bị bàn chải lại vượt qua, lúc sau chênh lệch càng lúc càng lớn.

Nói thật, ta đều không ôm hy vọng, tin tưởng đại đa số độc giả cũng thế.

Ân, "Tàn kiếm" đại lão ngưu bức ~ ( phá âm )

Nói sự kiện, hai vòng phía trước bắt đầu, « Đả Canh Nhân » khen thưởng liền nổ, mỗi ngày mấy trăm người khen thưởng, một tuần tích lũy khen thưởng nhân số: 2000+

Ta lúc ấy thực kích động, trong lòng tự nhủ xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì, là ta viết quá tốt rồi sao? Khen thưởng nổ tung a.

Ta cứ như vậy bành trướng một tuần, thứ hai tuần, khen thưởng vẫn như cũ nổ tung, nhưng có người nói với ta: Tỉnh đi, những cái đó khen thưởng là cái tiểu mẫu mịa, nhốt ngươi Mại Bảo chuyện gì. . . . .

Ta mới phản ứng được, nguyên lai khen thưởng bạo rạp nguyên nhân là tiểu ngựa cái.

Tâm tình vạn phần phức tạp.

Tiểu ngựa cái đại khái là ta viết qua, được hoan nghênh nhất "Nhân vật nữ sắc" ?

Tâm tình phức tạp hơn.

Tiểu ngựa cái chẳng những lực áp hết thảy nhân vật nữ sắc, còn đem Hứa bạch phiêu cũng cưỡi tại dưới hông. . . . .

Các đại lão ngưu bức! ! !

( bản chương xong )