Truyện Đại Minh Tinh Cận Về (Phì Gia Tử)

Đại Minh Tinh Cận Về

Đại Minh Tinh Cận Về

Tác giả:
Phì Gia Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cùng nữ cấp trên ở chung!
Mới nhất:
Chương 30: Lưu manh tội (1 tháng trước)

Đánh giá

Hắn là quốc chi lưỡi dao sắc bén, là thân thế thành mê siêu cấp chiến thần. Hắn ngực cái kia cự long, là dùng máu tươi đổ bê-tông mà thành.

Hiện giờ, hắn là tam lưu giải trí công ty quản lý tiểu người mẫu tiểu minh tinh người đại diện, hắn bổn muốn hưởng thụ ao rượu rừng thịt, bất đắc dĩ mỹ nữ thủ trưởng trí mạng nhiệm vụ, đánh vỡ hắn hài hòa tốt đẹp sinh hoạt.

“Thiêm siêu cấp thiên hậu? Còn không phải là phao đại minh tinh sao!”

Đường Hoan âm thầm cắn răng, có điểm bất chấp tất cả hắn bỗng nhiên tưởng cùng chủ nhà thủ trưởng thắp nến tâm sự suốt đêm…