Truyện Đại Ma Long (Linh Ẩn Hồ)

Đại Ma Long

Đại Ma Long

Tác giả:
Linh Ẩn Hồ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: "Đần điểu" Đường Lỗi!
Mới nhất:
Chương 853: Khủng bố tỷ lệ thành công (1 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 251 người đánh giá
2314 năm, tinh tế võ đạo thời đại.

Bối Tinh thiếu niên "Đường Lỗi ", bởi vì toàn thân huyệt khiếu bế tắc, không thể tu luyện chân khí, nên bị ức hiếp. Một lần kỳ ngộ, Đường Lỗi đạt được Đấu Linh đại lục Cự Long tộc bí điển " Long Thần đấu khí ". Toàn bộ vũ trụ kém cỏi nhất chân khí thiên phú, dĩ nhiên là... toàn bộ vũ trụ mạnh nhất đấu khí thiên phú!

Trong lúc những thiên tài nhảy núi đao, tiến cổ mộ, tìm kiếm " Cửu dương chân khí ", mà trong khi đó thì Đường Lỗi đã sớm tu luyện ra càng mạnh "Phần Thiên liệt diễm long đấu khí" !

Những thiên tài ngày đêm khổ tu, đem " Long Tượng Bàn Nhược " tu luyện tới tầng thứ ba, Đường Lỗi "Hoàng kim Thánh Long đấu khí" đã đến tầng thứ chín...

" Cửu âm chân khí " cường đại? Ta có "Ám Hắc Yên Diệt Long đấu khí" !

"Băng Tằm Dịch Cân Kinh " ngưu bức? Ta có "Ngưng Tử Huyền Băng Long đấu khí" !

Trong vũ trụ tất cả thiên tài, Man Hoang cự thú chú ý, có được trên trăm chủng long đấu khí "Đại Ma Long ", sắp buông xuống!